Marathi Books Review

सादर आहे महाराष्ट्राची पहिली पुस्तक परीक्षण वेबसाईट ईनसाईड मराठी बुक्स. या वेबसाईटद्वारे जास्तीत जास्त मराठी पुस्तकांचे परीक्षण संग्रहित करण्याचा आमचा मानस आहे. मराठी वाचकांना एक अविस्मरणीय अनुभव देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

A site dedicated to Marathi books. If you read Marathi books please share your review on the specified WhatsApp number. We have also added free Marathi ebooks. If you are not sure about which Marathi books to read we have created a list of 25 best Marathi books. Also find Marathi book summary.

पुस्तक शोधा


shiva triology book review cover

शिवावरील तीन पुस्तकांची मालिका

लेखक - अमिश त्रिपाठी अनुवाद - डॉ. मीना शेटे - संभू प्रकाशन - अमेय प्रकाशन मुल्यांकन - ४.४ | ५ ...
पुढे वाचा
the oath of vayuputrs marathi book cover

शपथ वायुपुत्रांची

लेखक - अमिश त्रिपाठी पृष्ठसंख्या - ६७४ अनुवाद - डॉ. मीना शेटे - संभू प्रकाशन - अमेय प्रकाशन मुल्यांकन - ...
पुढे वाचा
the secret of nagas marathi book cover

रहस्य नागांचे

लेखक - अमिश त्रिपाठी पृष्ठसंख्या - ४२० अनुवाद - डॉ. मीना शेटे - संभू प्रकाशन - अमेय प्रकाशन मुल्यांकन - ...
पुढे वाचा
the immortals of meluha marathi book

मेलुहाचे मृत्युंजय

लेखक - अमिश त्रिपाठी पृष्ठसंख्या - ४८८ अनुवाद - डॉ. मीना शेटे - संभू प्रकाशन - अमेय प्रकाशन मुल्यांकन - ...
पुढे वाचा
mrutyunjay marathi book

मृत्युंजय

लेखक - शिवाजी सावंत पृष्ठसंख्या - ७४४ प्रकाशन - मेहता पब्लिशिंग हाउस मुल्यांकन - ४.४ | ५ जगातील सर्वात मोठं ...
पुढे वाचा
shitu marathi book

शितू

लेखक - गो. नी. दांडेकर पृष्ठसंख्या - १३८ प्रकाशन - मौज प्रकाशन गृह मुल्यांकन - ४.८ | ५ बाल वयातील ...
पुढे वाचा
vyakti aani valli book review

व्यक्ती आणि वल्ली

लेखक - पु. ल. देशपांडे पृष्ठसंख्या - २०२ प्रकाशन - मौज प्रकाशन गृह मुल्यांकन - ४.९ | ५ आयुष्याच्या वाटेवर ...
पुढे वाचा
ek hota karver marathi book

एक होता कार्व्हर

लेखक - वीणा गवाणकर पृष्ठसंख्या - १८४ प्रकाशन - राजहंस प्रकाशन मुल्यांकन - ४.८ | ५ जगाच्या पाठीवर जगणाऱ्या प्रत्येकास ...
पुढे वाचा
shyamchi aai marahi book

श्यामची आई

लेखक - साने गुरुजी पृष्ठसंख्या - २५६ प्रकाशन - पुणे विद्यार्थी गृह प्रकाशन मुल्यांकन - ४.९ | ५ आई... प्रेमाची, ...
पुढे वाचा


Inside Marathi Books. A site dedicated to Marathi books.